Guide för val av powerbank

Powerbanks og batterier

den här lilla artikeln får du läsa mer om vad du bör titta efter när du är ute efter en ny powerbank och vilken betydelse de olika specifikationerna har.

 

Vad ska jag titta efter när jag ska välja powerbank?

 

Input

Input är den kontakt varifrån batteriet laddas – alltså där den tar emot ström – och det är som regel bara en enkel ingång, men vissa laddare kan ha fler alternativ. 

Det är två tal du ska titta efter: volt (V) och ampere (A), och antalet volt är alltid 5V.

Det du ska hålla ögat på är alltså antalet ampere. De flesta powerbanks är med antingen en 1A (1000 mA), 1,5A eller 2A ingång.

Men varför är detta så viktigt? Om du vill ha en djupare förståelse för volt, ampere, mAh – och mycket mer i den riktningen – kan du läsa vår artikel om detta, (Batterier och ström), men annars räcker det kanske att säga att antalet ampere är avgörande för hur snabbt du kan ladda din powerbank.

Detta är i synnerhet viktigt om du har en powerbank med hög kapacitet. Om du t.ex. har en 20 000 mAh powerbank, och den har en 2A-ingång, kan du räkna med att en full-laddning kommer att ta:

20 000 mAh / 2 000 mA = 10 timmar.

Med en 1A-ingång skulle det med andra ord ta dubbelt så lång tid:

20 000 mAh / 1 000 mA = 20 timmar.

Med en mindre powerbank på exempelvis 5 000 mAh, är det inte lika viktigt, för även med en 1A-ingång, tar det inte så lång tid:

5 000 mAh / 1 000 mA = 5 timmar.

...och därför ses det som oftast även att mindre powerbanks kör med ett lägre antal ampere.

Slutsatsen är alltså att det - särskilt med större powerbanks - kan vara viktigt att titta efter antalet ampere på ingången, om du inte vill vänta i 20 timmar på en full-laddning.

 

Output

Output är kontakten varifrån det kan dras ström för att ladda exempelvis en telefon m.m.

Det första du bör titta efter är – liksom med input – hur många ampere utgången är på. Det kan fås allt från 0,5A till 2A och - på samma sätt som ovanför beskrivet - kan du alltså ladda din telefon på halva tiden om utgången har 2A i stället för 1A.

Nästa sak du kan titta efter - beroende av vad du ska använda powerbanken till - är om det finns flera utgångar. Särskilt om det är en stor powerbank som ska ladda flera enheter, är det ju praktiskt att den har mer än en utgång.

 

Kapacitet

Kapaciteten anges i enheten mAh, (milliampere-timmar), och är ett uttryck för hur länge batteriet kan leverera 1 ampere med den angivna spänningen (volt). Med andra ord är det ett något vilseledande uttryck för hur mycket energi det är i batteriet. Om du vill förstå detta bättre, kan du läsa mycket mer om det i ovannämnda artikel om batterier och ström.

I denna artikel nöjer vi oss med att angripa det lite mer praktiskt och fråga; Hur mycket ska du använda? Svaret är förmodligen: lite mer än du tror.

Varför?

Många begår det fel att när de överväger hur många gånger deras 20 000 mAh powerbank egentligen kan ladda deras Galaxy 10S (som har ett 3 400 mAh batteri), så tänker de:

20 000 mAh / 3 400 mAh = 5,9 laddningar.

Men riktigt så enkelt är tyvärr inte livet..

För det första är spänningen i powerbanks som regel 3,7V, medan laddningen av telefoner via USB-kontakten på powerbanken föregår vid 5V.

Det innebär att den egentliga mängden blir 3,7V / 5V * 20 000 mAh = 14 800 mAh.

Därutöver kommer det alltid att vara en förlust i form av värme när powerbanken används - ofta 10%. Då är vi nere på:

14 800 mAh * 0,9 = 13 320 mAh.

En 20 000 mAh powerbank kommer därför kunna ladda telefonen enligt:

13 320 mAh / 3 400 mAh =  3,9 gånger.

 

Varför anger de inte bara den riktiga outputen?

mAh är inte nödvändigtvis det idealiska sättet att ange mängden energi som är i ett batteri. För detta ändamål skulle mWh kunna användas, eftersom denna enhet inte är beroende av antalet volt.

Men att ange i mAh tillåter tillverkarna att skriva högre tal, vilket får kapaciteten att framstå som mycket bättre och de flesta har ingen aning om detta ändå.

Därutöver, om de rent faktiskt skulle ange en output som mängden av faktisk energi, blev de automatisk också tvungna att tala om förluststorleken som äger rum under konverteringen, alltså överföringen av energi och strömmens ändring i volt. Genom att ange i mAh, kan tillverkaren med konverteringschips med låg effektivitet fortfarande marknadsföra sina powerbanks i linje med de i hög kvalitet.

Alltså, en 20 000 mAh powerbank i dålig kvalitet framstår plötsligt i linje med en 20 000 mAh powerbank i god kvalitet (och med bra konverteringschips), trots att den med de mindre effektiva konverteringschipsen kanske förlorar mer än 10% vid överföringen, där vissa av dem i god kvalitet är nere på 2%.

Om de skulle tala om hur mycket energi det faktiskt blev överfört, kunde de inte undgå detta. 

 

 

Kvalitet

Fusk?

En helt annan sak är att det därtill också förr setts att mycket billiga powerbanks har varit angivna med fel kapacitet. Så även om det har stått 15 000 mAh, har det när den öppnades visat sig att det faktiskt bara var tal om 12 000 mAh. Därtill kommer hela historien om de 3,7V vs. 5V, samt en hög konverteringsförlust på 10%, varefter den faktiska kapaciteten är 12 000 mAh * 3,7V / 5V * 0,9 = 7 992 mAh.

Om vi ska göra en helt generell – och enkel – tumregel, när det gäller att värdera den faktiska kapaciteten i powerbanks, kan man multiplicera med 2/3.

 

Slutsummering

När allt detta är sagt, kan kvalitet ibland vara lite svår att se. Det är naturligtvis ett sammanhang mellan kvalitet och pris, men trots det kan du bli utsatt för att kvaliteten är dålig, även om priset är högt. 

Vad gör vi då?

Även om du inte garanteras god kvalitet vid ett högre pris, kan vi dock säga så mycket som att om du hittar en super-superbillig powerbank, är den troligtvis inte i bäst kvalitet - men å andra sidan är den ju billigare. Så om vi ska summera konsekvenserna, skulle det att köpa en helt billig powerbank, samt vad du egentligen bör titta efter, kunna se ut så här:

 

  • Input med lågt antal ampere = tar en evighet att ladda
  • Endast en output med lågt antal ampere = tar evighet att ladda något
  • Är det fara att kapaciteten inte är korrekt?
  • Kom ihåg att multiplicera mAh med ungefär 2/3 för att få ett mer faktiskt intryck 
  • Låg konverteringsfrekvens = stort spill på 10% eller mer

 

Detta är de viktigaste punkterna, men det är dock också ett par andra saker du kan överväga...

 

Quick Charge

Det finns en rad Quick Charge tekniker – ofta bara varianter av samma teknik, men bara med ett nytt namn för brandingens skull – bland annat Qualcomm Quick Charge, VOOC, SuperCharge, och Flash Charge.

Denna typ av teknik kan öka laddningshastigheten i varierande grad, men som vi kommer in på i nästa avsnitt, kommer det inte utan ett pris.

 

Förväntad livslängd och batterityp

Powerbanks är som regel av typen Litium-jon (oftast fallet med mindre powerbanks på 5 000 mAh eller mindre) eller Lithium-Polymer.

Det är inte något att nödvändigtvis behöva haka upp sig på, eftersom båda typer har sina för- och nackdelar, dock är båda bra för ändamålet.

Om du trots det vill veta mer om dessa batterityper – och flera andra - kan du läsa mer i vår artikel om typer av batterier.

 

Livslängd

I förhållande till livslängden, beräknas denna som oftast till omkring 500 cykler för båda batterityper. En cykel ska således förstås att om du t.ex. använder 50% av strömmen på batteriet (från fullt laddat), härefter laddar det till 100% igen och så använder 50% en gång till, så har det använts 50% + 50% = 100% = 1 cykel.

De 500 cykler är beräknade utifrån ett set standardvillkor och ska förstås så, att när det kommer fram till de 500, kommer batteriets kapacitet att vara försämrad så det är nere på 80%. 

Det innebär alltså också att du förmodligen kommer kunna få ut mycket mer än 500 cykler ur din powerbank. Hastigheten med vilken batteriet degenererar, beror dock i hög grad på fler yttre faktorer:

 

Temperatur

Generellt kan det sägas att både mycket höga och mycket låga temperaturer ökar batteriets nedbrytningshastighet. Temperaturgränserna är lite olika för laddning och urladdning, men för att göra det enkelt  kan vi säga att ju närmare 25 grader det håller sig, desto bättre.

Mer detaljerat för exempelvis Li-jon, kan sägas att vid urladdning kan det gås ner till -20 grader, men detta kommer öka nedbrytningshastigheten mycket. Det är bäst att hålla sig över 10 grader och under 60 grader. För laddning däremot, är det bäst att hålla sig över 0 grader för att undvika så kallad lithium-platting.

 

Laddnings-/urladdningshastighet (ampere)

Kort sagt, ju snabbare du urladdar eller laddar ditt batteri, desto kortare livslängd kommer det att ha. Om inte du har bråttom med att ladda din telefon, kan det därför rekommenderas att undvika att använda någon typ av Quick Charge tech och kanske till och med använda 1A-utgången på powerbanken i stället för 2A-utgången. Detta förlänger både powerbankens och telefonbatteriets livslängd. 

 

Volt

Antalet volt kommer också att göra en skillnad, men eftersom detta värde är fast finns det ingen anledning att bekymra sig om detta.

 

 

Om du har läst ända hit, är du nu så gott som expert-powerbanks-väljare och kan utan några som helst problem hitta en powerbank med rätt specifikationer nästa gång du är på jakt!

Ja... Och vi ser ju gärna att du startar jakten här: Powerbanks ;-)

 

 

Grøn energi SolarCamp