Solcell spotlights

Utomhus LED-spotlights som fungerar på solceller - specifikt designade till nordiska väder- och ljusförhållanden. Alla våra solcellslampor är av rostfri stål av bästa kvalité och är designade till att klara både frost och höststormar. Solcellsspotlights är ett enkelt och miljöriktigt vis för att få dekorativt ljus på sidan av ditt hus eller vid ett skjul, utan att behöva dra kablar till el-nätet. Dessutom kan solcellsspotlights användas som arbetslampor - behändigt självförsörjande på GRÖN ENERGI

Visa mer Visa mindre
per sida

15 vara

Sätt fallande sortering
per sida

Guide till användning av solcellsdrivna utomhusspotlights

Vad är en spotlight lampa? 

Spotlightlampan har sitt ursprung i teatervärlden, där den användes till att framhäva huvudrollerna. Det som placerades i spotlighten, var det man önskade att världen skulle se. 

Det samma gäller för användning av spotlights i landskapet - för att dra uppmärksamheten till speciellt vacker arkitetktur eller vegetation, för att ta ett par exempel. I motsats till floodlights, som kastar ljus över ett stort område, har spotlights en smalare och mer fokuserad stråle av ljus som endast fokuserar på en sak åt gången. 

 

Spotlight till ditt hus

Avsikten med att lysa upp ditt hus är inte att översvämma det med ljus - då skulle det se överbelyst ut, precis som på dagen. Idéen är däremot att välja ett område där det går att leka med hur ljuset faller eller framhäva vissa element i arkitekturen.

 

Placeringsavstånd

Om önskemålet är att t.ex. lysa upp en mur som inte har några fönster, kan lamporna placeras så att deras ljuskäglor överlappar ungefär halvvägs upp för muren. Används en 60º ljuskägla, svarar det till ett afstånd på cirka 4,5 meter för ett tvåvåningshus. Om muren har fönster, kan istället en spotlight placeras mellan varje fönster samt en till höger och vänster om de fönster som sitter ytterst. Placera varje spotlight ungefär 30 cm. från muren om det inte är något som står i vägen, som t.ex. en buske - i annat fall måste avståndet ökas. Vinkla så att spotlightens ljuscentrum sprider sig upp mot toppen av muren. 

 

Pelare

Om du har pelare är de som upplagt för belysning. En enda lampa omkring 15 - 20 centimeter från pelarens bas är idealt. Använd gärna en mycket smal ljuskägla, (12º) till högre pelare. Använd 24º till 36º ljuskäglor till lägre eller tjockare pelare. Oavsett vad, ser pelare klart bäst ut om de belyses uppåt från botten.

 

Flera våningar

Ett av målen med att lysa upp arkitektur är att framhäva struktur och form också när det är mycket mörkt. Detta lyckas bara om de övre delarna av huset lyses upp tillsammans med de nedre delarna. Det kan vara lite besvärligt att uppnå då lamporna till detta föremål bäst skulle vara placerade i takrännor och takfötter. En alternativ metod kan vara att placera en spotlight med en smal ljuskägla på jorden och sikta på undersidan av de översta takfoten. Här ska aktas så att ljuskäglan inte sprider sig så den träffar ett fönster.

 

Idé till LED-spotlights för utomhusbruk: Lys upp träden

Det finns många skäl till att lysa upp träden i trädgården - de kan se supervackra ut med ljus som kommer nerifrån och lyser upp i trädet, särskilt om det är en Japansk lönn. Utöver detta kan ljuset bidra till att avgränsa egendomen, om träden är placerade för att göra det. 

 

Små och mellanstora träd

Unga träd och dekorationsträd kräver som regel bara en spotlight. Om trädet är lågt och smalt är en 24º spotlight som regel mest lämplig. Om trädet är lågt och brett, kan det exempelvis användas två 60º spotlight istället. Lamporna kan placeras under trädet och en meter från stammen eller så kan en placeras under trädet medan den andra placeras utanför trädkronan, med en ljuskägla som är tillräckligt bred för att lysa upp hela trädkronans bredd. 

 

Höga, smala träd

Höga, smala träd kräver bara en spotlight placerad tätt vid trädets bas, med en ljuskägla som är tillräckligt bred för att omge hela trädkronan. Det kan också användas två stycken, om det önskas att täcka bättre och ge lysa kraftigare upp. 

 

Stora, breda träd

Större och äldre träd, som t.ex. en vuxen ek, kräver alltid mer än en enkel spotlight. Använd gärna 60º ljuskäglor och placera en spotlight en kort liten halvmeter från trädets bas och rikta den så att den lyser upp trädstammen. Placera den andra lampan runt omkring den yttre gränsen av trädkronan. Om trädkronan är väldigt tät, kan några av lamporna placeras tillräckligt långt utanför trädkronans yttre gräns, så att det också fås ljus på de övre delarna av trädet. 

Antalet spotlight som ska användas i detta tillfälle, beror på budgeten och önskemålet om trädet ska vara fokuspunkten i den större design eller inte. Precis som med arkitektur är det önskvärt att få ljuset till att visa hela trädets form, vilket inte alltid är enkelt med stora, breda träd - men resultatet kan bli imponerande.

 

Utomhusspotlights och andra element i landskapet

Paviljonger

Om önskemålet är att lysa upp en paviljong, kan det göras på två sätt beroende på vilken typ av paviljong det är tal om - inifrån och utifrån. Om det ska lysas upp inifrån, kan det göras med en enkel liten spotlight, (med 60º ljuskägla), fastsatt omkring takets centrum och pekandes rakt ner, (alltså inte en tältpaviljong). Utifrån kan lamporna placeras okmkring en halvmeter från stolparna varifrån de lyser upp mot takfoten. 

 

Gårdsplatser och terrasser

Utöver deck-lights och terrassbelysning, kan dessa ytor belysas mycket vackert från grenarna på närliggande träd. Nedåtpekande spotlights kan placeras så att de lyser genom blad och grenar, vilket - förutsatt att det är gjort med omsorg - kan skapa en månskensliknande mosaik av dansande ljus.

 

Statyer och skulpturer

Idealiskt sett belyst ovanfrån i en 45º vinkel - med rätt ljus - kan statyerna bli levande om natten. Skälet till att belysning ovanifrån är att föredra, är att det på detta vis skapas det som kallas "monster-effekt". Om du av en eller annan orsak är tvungen att belysa nerifrån, så experimentera med olika positioner till du hittar den som är mest smickrande för hur skuggan faller.

 

Dammar och små vattenfall

Här är det igen mest naturligt att belysa ovanifrån, men om det inte är möjligt så säkra att lamporna placeras i vinklar som framhäver de riktiga elementen utan att ljuset reflekteras i ögonen på betraktarna. Om du har den rätta sortens lampa, finns helt klart också möjligheten att lysa upp vattnet underifrån.